Az Adatvédelmi nyilatkozat a Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, mint adatkezelő által üzemeltetett https://skycont.hu weboldalon folytatott adatkezelési elveket és gyakorlatokat tartalmazza.

1) ADATKEZELŐ
Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38.
Adószám: 20665766-2-13
Kapcsolat: Váradi Ákos, hello@skycont.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-054679

2) A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS JOGALAPJA

Próbaidőszak feliratkozás
A weboldalon lehetőséget biztosítunk egy 2 hetes ingyenes próbaidőszak igénybevételére. Erre az alábbi adatok megadásával lehet jelentkezni.

név
e-mail cím
telefonszám

A próbaidőszakra való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez, vagyis jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az hello@skycont.hu e-mail címen Váradi Ákostól ezen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az hello@skycont.hu e-mail címen lehet jelezni.

3) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Google Analytics által létrehozott cookiek 30 napig érvényesek, a session ID-k a honlap elhagyásakor törlődnek.
Az Felhasználó által megadott adatokat kérés esetén 10 munkanapon belül töröljük. Ezt az igényt az hello@skycont.hu e-mail címen jelezheti.

4) ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználó által megadott személyes adatokat Szolgáltató nem továbbítja más személy részére.
Ez alól kivételt képez a MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, melyen keresztül tájékoztatást küldhetünk Felhasználó részére. Ennek teljesítése céljából az Adatkezelő a következő félnek adja át az adatokat:

Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

A tájékoztatásról bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a levelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy a fenti email címre küldött törlési kérelemmel.

Az adatkezelő ezen kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak.

5) TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A https://skycont.hu weboldal üzemeltetéséhez az alábbi tárhelyszolgáltatót vesszük igénybe:

Név: NetMasters Europe Kft.
Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.

Az adatok biztonsága érdekében időszakosan biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: Magyarország

6) COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a https://skycont.hu weboldalon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (cookie-kat) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Ezesetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal minden szolgáltatását igénybevenni.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 10 (tíz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

7) JOGORVOSLAT

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).