Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2018.11.15-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (továbbiakban Szolgáltató)

  • A cég elnevezése: Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
  • A cég székhelye: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38.
  • Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-054679
  • Adószám: 20665766-1-13
  • EU adószám: HU 20665766
  • Képviselő: Váradi Ákos
  • Email: hello@skycont.hu

által üzemeltetett SkyCont nevű szoftver (továbbiakban Szoftver) használatára vonatkozó feltételeket. A Szoftver az ügyfélkapus tárhely üzeneteit kezeli a Felhasználó preferenciáinak megfelelő beállítások szerint.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a próbaidőszakra való, Felhasználó általi regisztrációval, vagy a Felhasználó próbaidőszak nélküli megrendelésével jön létre. A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató a Felhasználó számára hozzáférhetővé tesz.

Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató honlapján történő felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat.

Szoftverlicensz

A Szoftvert szerzői jogi, valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védik. A Szoftver használata engedélyezett, de tulajdona nem száll át a Felhasználóra.

A licensz terjedelme

A Felhasználó a Szoftvert tetszőleges számú számítógépre telepítheti. Licenszjogosultságot az előfizetésben szereplő cégek száma, valamint az előfizetett szolgáltatások jelentik.

A Felhasználó készíthet a Szoftverről biztonsági másolatot, de azt más célra nem használhatja fel.

A Felhasználó a biztonsági másolaton kívül nem jogosult másolatot készíteni se a Szoftverről, se annak bármilyen dokumentációjáról, valamint ezeket nem használhatja fel semmilyen egyéb célra.

Szerzői jog

A Szoftver, valamit annak minden dokumentációja (illetve ezek összes példánya, beleértve a Felhasználó által készített másolatokat is) tulajdonosi és szerzői jogai a Szolgáltatót illetik meg.

Egyéb jogok, korlátozások

Amennyiben egyéb alkalmazandó jogszabály erről másként nem rendelkezik, úgy tilos a Szoftvert visszafejteni, belső felépítését, működését elemezni.

A Felhasználó nem jogosult a Szoftver szerzői jogait, vagy a Szoftverre vonatkozó egyéb jogokat másra átruházni.

Próbaidőszak

A Felhasználó díj- és kötelezettségmentes próbaidőszak alatt kipróbálhatja a Szoftvert. Erre a Szoftver rendelkezésére állásától számított legalább két hét áll rendelkezésére. Szolgáltató egyedi elbírásálás és döntés alapján engedélyezhet hosszabb próbaidőszakot.

Előfizetés

A Felhasználó a Szoftvert használatára időszakos előfizetés teljesítése alapján jogosult. Ez lehet havi vagy éves időszak.

Az előfizetés kezdete a próbaidőszak vége, vagy a Szolgáltató által meghatározott egyéb, ennél későbbi dátum lehet.

Az előfizetést Felhasználó a mindenkor aktuális előfizetési díjak szerint hosszabbíthatja meg.

A próbaidőszak lejárta után előfizetés hiányában, valamint a lejárt előfizetés meg nem újítása esetén a Felhasználó nem jogosult a Szoftver használatára, annak minden példányát teljes egészében köteles törölni.

Támogatás

A Szolgáltató a Felhasználót e-mailben vagy telefonon támogatja a Szoftver használatában. Erre vonatkozó reakcióidőket, vagy mennyiséget azonban kötelezően nem vállal.

Amennyiben a Szoftverben hiba lépne fel, úgy a Szolgáltató a lehető legrövidebb idő alatt javítja azt, és lehetővé teszi a Felhasználónak, hogy a Szoftvert újra használhassa.

Felelősség- és garanciavállalás

Amennyiben a Felhasználónak éves előfizetési díja van, és az előfizetés megkezdését követő 30 napon belül, a Szoftver használata során úgy dönt, hogy az mégse felel meg az igényeinek, úgy jogosult az előfizetéstől elállni, és az előfizetési díjat Szolgáltató pénzügyi garancia keretében visszafizeti részére.

Amennyiben az ügyfélkapus tárhely módosítása miatt a Szoftver működésképtelenné válna, vagy a Felhasználó a Szoftver működésében lényegi hibát jelent be, esetleg a Szoftver nem a Felhasználó által igényelt beállítások szerint működik, és Szolgáltató ezt 30 napon belül nem tudja javítani, úgy a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, és éves előfizetés esetén a fennmaradó időszakra az előfizetési díját a Szolgáltatótól visszaigényelni. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, úgy a Szolgáltató a hiba miatt kiesett idővel meghosszabbítja a Felhasználó előfizetését.

A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértéken túl a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmi olyan speciális, nem szándékosan okozott, véletlenül bekövetkező, közvetett vagy következményes károsodásért, (beleértve többek között az üzleti haszon elmaradását, az üzlet megszakadását, az üzleti információk elveszését vagy bármilyen más anyagi veszteséget), amelyek a Szoftver használatából, nem használatából, helytelen használatából, vagy a támogatás nyújtásából, vagy annak elmaradásából származnak, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót tájékoztatták ilyen károsodás lehetőségéről. A Szoftver használatából, helytelen használatából, vagy nem használatából, illetve (nem) teljesítéséből származó teljes kockázat kizárólag a Felhasználót terheli.

Bár ilyen eset bekövetkeztekor a Szolgáltató igyekszik a lehető legrövidebb idő alatt értesíteni a Felhasználót, különösképpen nem terheli felelősség a Szolgáltatót abban az esetben, ha az ügyfélkapus tárhely módosulása a Szoftver működésében változást okoz, vagy azt teljesen működésképtelenné teszi.

Megszűntetés

Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, úgy Szolgáltató megszűntetheti az előfizetéssel járó szerződését a Felhasználóval. Felhasználó ebben az esetben nem jogosult a Szoftver további használatára, annak minden példányát teljes egészében köteles törölni.

Letöltés:

SkyCont-ASZF-20181115.pdf